Tốt không phải là tốt nếu bạn có thể làm được tốt hơn

Tốt không phải là tốt nếu bạn có thể làm được tốt hơn.

Người lạc quan sống trên bán đảo của những khả năng vô tận; người bi quan kẹt trên hòn đào của những do dự vô cùng.

The optimist lives on the peninsula of infinite possibilities; the pessimist is stranded on the island of perpetual indecision.

William Arthur Ward

~*~

Sự khác biệt giữa điều chúng ta làm và điều chúng ta có thể làm là đủ để giải quyết phần lớn những vấn đề của thế giới.

The difference between what we do and what we are capable of doing would suffice to solve most of the world’s problem.

Mahatma Gandhi

~*~

Trừ phi một người đảm nhận nhiều hơn những gì mình có thể làm, anh ta sẽ không bao giờ làm được tất cả những gì mình có thể.

Unless a man undertakes more than he possibly can do, he will never do all he can do.

Henry Drummond

~*~

Bạn thân thiết của tôi, hãy loại bỏ “không thể” ra khỏi đầu.

My dear friend, clear your mind of can’t.

Samuel Johnson

~*~

Bất cứ bộ phận nào không thể thực hiện hết tiềm năng của mình, nó sẽ trở nên ốm yếu.

If any organism fails to fulfill its potentialities, it becomes sick.

William James

~*~

Tốt không phải là tốt nếu bạn có thể làm được tốt hơn.

Good is not good, where better is expected.

Thomas Fuller

~*~

Nếu bạn có thể đi, bạn cũng có thể chạy.

If you can walk, you can run.

Publilius Syrus

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *