Thành công hay thất bại trong kinh doanh là do thái độ

Thành công hay thất bại trong kinh doanh là do thái độ trong suy nghĩ nhiều hơn là khả năng suy nghĩ.

Hứa hẹn, hứa hẹn thật nhiều, đó là linh hồn của quảng cáo.

Promise, large promise, is the soul of an advertisement.

Samuel Johnson

~*~

Thành công hay thất bại trong kinh doanh là do thái độ trong suy nghĩ nhiều hơn là khả năng suy nghĩ.

Success or failure in business is caused more by the mental attitude even than by mental capacities.

Walter Scott

~*~

Anh muốn bỏ phần còn lại của cuộc đời mình đi bán nước đường hay anh muốn có cơ hội thay đổi thế giới? – Câu hỏi nổi tiếng của Steve Jobs dành cho John Sculley, giám đốc trước của Apple.

“Do you want to spend the rest of your life selling sugared water or do you want a chance to change the world?” – Steve Jobs’ famous question to John Sculley, former Apple CEO.

Steve Jobs

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *