Nếu bạn muốn có hạnh phúc, hãy trao nó cho người khác

Một trong những tài năng lớn lao nhất là tài nhận ra và phát triển tài năng ở người khác.

Tin tưởng vào bản thân sẽ khiến sự tuyệt vọng biến mất.

Faith in yourself will make despair disappear.

Bạn không thể vừa ghen tị và vừa hạnh phúc.

You can’t be envious and happy at the same time.

Trên con đường cao tốc của cuộc đời, chúng ta thường nhận ra hạnh phúc từ gương chiếu hậu.

On the highway of life, we most often recognize happiness out of the rear view mirror.

Nếu một người cho bạn thời gian của mình, anh ta không thể cho bạn món quà nào quý giá hơn nữa.

If a person gives you his time, he can give you no more precious gift.

Nếu bạn muốn có hạnh phúc, hãy trao nó cho người khác.

If you want happiness, provide it to others.

Để thắng cuôc, bạn cần cả kỹ năng và ý chí.

When it comes to winning, you need the skill and the will.

Sự khiêm tốn là chiến thắng của tâm trí đối với những lời xu nịnh.

Modesty is the triumph of mind over flattery.

Một trong những tài năng lớn lao nhất là tài nhận ra và phát triển tài năng ở người khác.

One of the greatest talents of all is the talent to recognize and to develop talent in others.

Tính hài hước lấp đầy những ổ gà trên đường đời.

A sense of humor cushions the potholes on the road of life.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *