Bất khả thi là một từ nằm trong từ điển

Mọi thứ mở rộng quyền năng của con người, cho con người thấy mình có thể làm được điều mình nghĩ mình không thể, đều đáng giá.

Ai cũng giữ được bánh lái khi biển lặng yên.

In tranquillo esse quisque gubernator potest.

Publilius Syrus

~*~

Chúng ta chỉ có thể rút ra lý lẽ từ hiện thực; chúng ta có thể đặt lý lẽ trên thực tế chứ không thể trên khả năng.

We can only reason from what is; we can reason on actualities, but not on possibilities.

Thomas Paine

~*~

Mọi thứ mở rộng quyền năng của con người, cho con người thấy mình có thể làm được điều mình nghĩ mình không thể, đều đáng giá.

Everything that enlarges the sphere of human powers, that shows man he can do what he thought he could not do, is valuable.

Samuel Johnson

~*~

Mọi thành quả lớn lao ban đầu đều tưởng chừng bất khả thi.

Every noble work is at first impossible.

Thomas Carlyle

~*~

Bất khả thi là một từ nằm trong từ điển.

Impossibility is a dictionary word.

Sri Chinmoy

~*~

Đôi khi việc phát hiện ra ta không thể làm gì quan trọng hơn phát hiện ra ta có thể làm gì.

Sometimes it is more important to discover what one cannot do, than what one can do.

Lâm Ngữ Đường

~*~

Tôi chỉ là một người; nhưng tôi vẫn là một người. Tôi không thể làm mọi thứ; nhưng tôi vẫn có thể làm gì đó; và bởi vì tôi không thể làm mọi thứ, tôi sẽ không từ chối làm điều gì đó mà tôi có thể làm.

I am only one; but still I am one. I cannot do everything; but still I can do something; and because I cannot do everything, I will not refuse to do the something that I can do.

Edward Everett Hale

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *