Những trí óc đóng chặt đáng sợ hơn nhiều những cánh cửa đóng chặt

Những trí óc đóng chặt đáng sợ hơn nhiều những cánh cửa đóng chặt.

Nỗi sợ nhạt nhòa khi ta đối diện thực tế.

Fear fades when facts are faced.

. Đôi tai bạn sẽ không bao giờ dẫn bạn vào rắc rối.

Be a good listener. Your ears will never get you into trouble.

Thính giác là một trong năm giác quan của con người. Nhưng lắng nghe là nghệ thuật.

Hearing is one of the body’s five senses. But listening is an art.

Bài thử lớn nhất xem bạn có tính hài hước không là phản ứng của bạn khi có người nói rằng không.

The ultimate test of whether you posses a sense of humor is your reaction when someone tells you you don’t.

Trí tưởng tượng sống động là một trong những người đồng hành tốt nhất.

A lively imagination is one of the best companions.

Những trí óc đóng chặt đáng sợ hơn nhiều những cánh cửa đóng chặt.

There’s more to be feared from closed minds than from closed doors.

Điều quan trọng nhất phải làm để giải quyết vấn đề là bắt đầu.

The most important thing to do in solving a problem is to begin.

Sự chuyên nghiệp là biết phải làm thế nào, phải làm khi nào, và thực hiện điều đó.

Professionalism is knowing how to do it, when to do it, and doing it.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *