Thời Gian

Những mối quan tâm ngày hôm nay hiếm khi nào là những mối quan tâm của ngày mai

Những mối quan tâm ngày hôm nay hiếm khi nào là những mối quan tâm của ngày mai. Nếu bạn có những cảm xúc mãnh

Tôi chẳng có gì để làm với quá khứ; với tương lai cũng vậy Tôi sống trong hiện tại

Tôi chẳng có gì để làm với quá khứ; với tương lai cũng vậy. Tôi sống trong hiện tại. Sự khác biệt giữa quá khứ,

Chỉ ngày hôm nay là lửa sáng chói lòa

Bất cứ hiện thực nào ngày hôm nay, bất cứ thứ gì bạn chạm và vào tin tưởng, rồi ngày mai sẽ trở thành ảo

Với ngày mai, hãy dành cho nó đủ thời gian để cân nhắc khi nó trở thành ngày hôm nay

Với ngày mai, hãy dành cho nó đủ thời gian để cân nhắc khi nó trở thành ngày hôm nay. Nỗi buồn là di sản

Những mối quan tâm ngày hôm nay hiếm khi nào là những mối quan tâm của ngày mai

Những mối quan tâm ngày hôm nay hiếm khi nào là những mối quan tâm của ngày mai. Thế giới đầy những kẻ mà quan

Ngày mai là sự trào phúng ngày hôm nay, và cho thấy điểm yếu của nó

Ngày mai là sự trào phúng ngày hôm nay, Và cho thấy điểm yếu của nó. Tôi là ngày mai, hay ngày tương lai nào

Tôi chỉ có một ngày, hôm nay, và tôi sẽ hạnh phúc với nó

Lịch sử là gì? Đó là tiếng vọng của quá khứ trong tương lai và là ánh phản chiếu của tương lai trên quá khứ.

Tôi chẳng có gì để làm với quá khứ; với tương lai cũng vậy

Những mục đích của ngày hôm nay có thể biến những thất bại của ngày hôm qua thành quyết tâm của ngày mai. Sự khác