Khi cha cho con, cả hai đều cười; khi con biếu cha, cả hai cùng khóc

Khi cha cho con, cả hai đều cười; khi con biếu cha, cả hai cùng khóc.

Không phải máu thịt mà chính trái tim khiến chúng ta là cha và con.

It is not flesh and blood but the heart which makes us fathers and sons.

Fredrich Schiller

~*~

Cha tôi cho tôi món quà lớn nhất mà bất cứ ai có thể trao cho người khác; ông tin tưởng ở tôi.

My father gave me the greatest gift anyone could give another person; he believed in me.

Jim Valvano

~*~

Tôi không nghĩ ra được nhu cầu nào thời thơ ấu lại mạnh mẽ như mong muốn có được sự bảo vệ của người cha.

I cannot think of any need in childhood as strong as the need for a father’s protection.

Sigmund Freud

~*~

Tôi không thể nghĩ ra được nhu cầu nào mãnh liệt trong thời thơ ấu như mong muốn có sự bảo vệ của người cha.

I cannot think of any need in childhood as strong as the need for a father’s protection.

Sigmund Freud

~*~

Khi cha cho con, cả hai đều cười; khi con biếu cha, cả hai cùng khóc.

When a father gives to his son, both laugh; when a son gives to his father, both cry.

William Shakespeare

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *