Mọi thứ tiêu cực – áp lực, thử thách – đều là cơ hội để tôi vươn lên

Mọi thứ tiêu cực – áp lực, thử thách – đều là cơ hội để tôi vươn lên.

Hạnh phúc không phải là không có rắc rối mà là có khả năng đối phó với chúng.

Happiness is not the absence of problems but the ability to deal with them.

Khuyết danh

~*~

Đấu tranh với nghịch cảnh, và chinh phục chúng, là hạnh phúc lớn nhất của con người.

To strive with difficulties, and to conquer them, is the highest human felicity.

Samuel Johnson

~*~

Chúng ta không bao giờ có thể học được sự can đảm và kiên nhẫn nếu chỉ có niềm vui trên thế gian này.

We could never learn to be brave and patient, if there were only joy in the world.

Helen Keller

~*~

Mọi thứ tiêu cực – áp lực, thử thách – đều là cơ hội để tôi vươn lên.

Everyting negative – pressure, challenges – is all an opportunity for me to rise.

Kobe Bryant

~*~

Vì vậy hãy sống giữa đời. Đừng cô lập chính mình. Hãy sống giữa con người và sự việc, giữa những rắc rối, gian khó và trở ngại.

Therefore keep in the midst of life. Do not isolate yourself. Be among men and things, and among troubles, and difficulties, and obstacles.

Henry Drummond

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *