Đừng lo về thất bại; bạn chỉ cần đúng một lần thôi

Đừng lo về thất bại; bạn chỉ cần đúng một lần thôi.

Anything that won’t sell, I don’t want to invent. Its sale is proof of utility, and utility is success.

Cái gì không bán được thì tôi không muốn sáng chế. Doanh số là bằng chứng về tính hữu dụng, và tính hữu dụng là thành công.

Thomas Edison

~*~

Không quốc gia nào từng suy sụp vì thương mại.

No nation was ever ruined by trade.

Benjamin Franklin

~*~

Đừng lo về thất bại; bạn chỉ cần đúng một lần thôi.

Don’t worry about failure; you only have to be right once.

Drew Houston

~*~

Bạn càng tìm kiếm sự bảo đảm, bạn càng ít có nó. Nhưng bạn càng tìm kiếm cơ hội, bạn càng có thể đạt được sự bảo đảm mà mình muốn.

The more you seek security, the less of it you have. But the more you seek opportunity, the more likely it is that you will achieve the security that you desire.

Brian Tracy

~*~

Tôi tự hào vì những gì chúng tôi không làm cũng như tôi tự hào vì những gì chúng tôi đã làm.

I’m as proud of what we don’t do as I am of what we do.

Steve Jobs

~*~

Đúng giờ là phẩm hạnh không thể thiếu của các nhà kinh doanh, và là sự lịch sự thanh nhã của các hoàng tử.

Punctuality is the stern virtue of men of business, and the graceful courtesy of princes.

Edward Bulwer Lytton

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *