danh ngôn về tình cảm gia đình

Lòng nhân đức bắt đầu từ gia đình, nhưng không nên kết thúc luôn ở đó

Lòng nhân đức bắt đầu từ gia đình, nhưng không nên kết thúc luôn ở đó. Tình yêu của người mẹ là yên bình. Nó